“Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık  yapanlara cezâ vardır. İşte acıklı azâb bunlaradır.”

* Şûrâ sûresi (42), 42