“Halka teşekkürde bulunmayan Allah’a da şükretmez.”

[Tirmizî, Birr 35; Ebu Dâvud, Edeb 12]