Kalbinde Kur’an-ı Kerim’ den hiçbir şey bulunmayan adam harabe bir eve benzer.

(Tirmizi, Fezail-i Kur’an: 18)