“Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir.”

* Ebû Dâvûd, Edeb 44. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 22