“Hasta ziyâretinde bulunan kimse, dönünceye kadar cennet yolundadır.”

(Müslim, Birr, 39)