Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Sizden herhangi biriniz teşehhüd yaptığı zaman şu dört şeyden Allah’a sığınsın ve şöyle desin: Ey Allahım! Cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve Mesih Deccal fitnesinin şerrinden ancak sana sığınıyorum.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 924