Oturarak namaz kıldığını gören Ebu Hureyre sorar:
“Ey Allah’ın Elçisi! Hasta mısın?”Cevap verir:
“Hayır, açım!”[18]

[18]M.Fethullah Gülen, a.g.e., II/234.