“Hayır işlerinde yarışın!”

* Bakara sûresi (2), 148