“Hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz.”

* Hac sûresi (22), 77