“Yapılan hayırdan hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, 

kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa 

(bunu ehemmiyetsiz görüp ihmâl etme)”

[Müslim, Birr 144, (2626)]