Hayra çağıran bir topluluk

“Aranızdan iyiliğe, hayra çağıran bir topluluk bulunsun.”

* Âl-i İmrân sûresi (3), 104

Âyet-i kerîmenin tamamının anlamı şöyledir: “Sizden iyiliğe çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan meneden bir topluluk olsun. İşte başarıya erişenler yalnız onlardır.”