Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır,
size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından,
içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz.

(Nahl Suresinin 66. Ayeti)