Kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptıklarından sorumludur.”

* İsrâ sûresi (17), 36