Allah’ım! Her an Sen’i görüyormuşum gibi beni hep haşyet içinde tut!

(Mu’cemü’l-Evsat, 6/121; Şuabü’l-İman, 5/314)