“Yeryüzündeki her canlının rızkını Allah üstlenmiştir.”

* * Hûd sûresi (11), 6