Nu’man b. Beşir (r.a.)’den: Babam Beşir, beni Resûlullah (s.a.v.)’a götürdü ve:

— Ben şu oğluma kölemi bağışlamak istiyorum, dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

— Her çocuğuna bunun gibi bir hibe verdin mi? buyur­du. Beşir:

— Hayır, diye cevap verdi. Resûlullah (s.a.v.) de:

— Bundan vazgeç, buyurdu

Buharî, Hibe, 51/12; Müslim, Hibât, 2473, no: 9; Şeybanî, 807.