“Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. “

* Müslim, Mukaddime 5