“Her günahı Allah’ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak bilerek mü’mini öldüren veya kâfir olarak ölen kimse hariç…”

[Nesâî, Tahrim 1]