“Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.”

* * Bakara sûresi (2), 273