Hanım Müslümanlardan biri bir dileğini anlatmaktadır. Hz Muhammed (asv) bir söz arasında sorar:
“Sen şu gözünde ak olan kişinin eşisin, değil mi?” Hanım şaşırarak, cevaplar;
“Ey Allah’ın Elçisi! Benim kocamın gözünde ak yoktur.”
“Her insanın gözünde ak olur.”[4]

[4]Bekir Sağlam, Model İnsan, s.76.