Ben, Allah Resulü (a.s.) ile namaz kılmak, zekât vermek ve her Müslümana nasihat etmek (hayır ve iyilik öğretmek) üzere sözleştim” demiştir.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 83