“ Şâfi-i Kerim ALLAH Teâla Hazretleri, her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir.”