Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Rasûiüllah (s.a.v.): “Her Peygamberin dua ettiği, kabul olunmuş  bir duası vardır. Ben bu duamı âhirette ümmetime şefaat için saklamak buyurmuştur.