İbnu Mes’ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:
“Her peygamberin peygamberlerden dostları vardır. Benim dostum, ceddim ve Rabbimin halili olan İbrahim’dir.”
Resulullah (sav) sonra şu ayeti tilavet buyurdular:
“Gerçekten, insanlardan İbrahim’e en yakın olanı herhalde (zamanında) ona tabi olanlarla şu peygamber (Muhammed) ve (ona) iman edenlerdir. ALLAH da o iman edenlerin yâridir.” [(Âl-i İmân, 3/68);

(Tirmizi, Tefsir)]