Ordu Tebük seferindedir. En eski arkadaşlarından Malik oğlu Avf, dinlenme sırasında küçük çadırında oturmakta olan Hz. Muhammed (asv)’in kapısına gelir. Selam vererek izin ister. İçeriden “Gir!” cevabı gelince de sorar;
“Her tarafım mı ey Allah’ın Elçisi?” Allah’ın Elçisi (asm) cevaplar;
“Evet, tamamın!”[7]

[7]Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, I/83.