“Siz, her yüksekçe yere bir anıt inşa edip (yararsız bir şeyle) oyalanıp eğleniyor musunuz?”

“Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz?”

“Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?”

“Artık Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin.”

“Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup-sakının.”

(Şuarâ Sûresinin 128-132. Ayetleri)