Ey Peygamber! Hevâ ve hevesini ilâh hâline getirenleri gördün mü?…”

(Furkân, 43)