“…(Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…” 

(Zümer, 9)