“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

* Zümer sûresi (39), 9