“ Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza hedef) ittihaz etmeyin.”