“Günah işleyen hiçbir nefs başkasının günahını çekemez”

Fâtır 18)