Ve onları, Kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve
onlara hayrı kapsayan-fiilleri,
namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik.
Onlar Bize ibadet edenlerdi.

(Enbiya Suresinin 73. Ayeti)