“Sen, Rabbin’in yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.”

* Nahl sûresi (16) 125