Ebû Hureyre (r.a.); “Hz. Peygamber (s.a.v,): “Zina eden bir kimse, mü’min olduğu halde zina edemez. Bir kimse, mü’min olduğu halde içki içemez. Hırsızlık yapan, mü’min olduğu halde hırsızlık yapamaz, ” demiştir.