“Rüya Allah’tandır. Hulm (sıkıntılı rüya) şeytandandır. 

Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah’a istiâze etsin (sığınsın). (Böyle yaparsa şeytan) kendisine asla zarar edemeyecektir.

[Buharî, Tıbb 39, Bed’ü’l-Halk 11, Ta’bir 3, 4, 10,14, 46; Müslim, Rüya 5; Muvatta 1; Tirmizî, Rüya 4; Ebu Dâvud, Edeb 96]