Allah’ın azâbından ancak hüsrâna uğrayanlar emin olabilirler.”

* A’râf sûresi (7), 99