Cömert bir cahil,
Allah katında
ibadet eden bir cimriden daha sevgilidir.

(Tirmizi, Birr: 40)