Hizmetçisi Enes, O’nu (asm) “Aile efradına O’ndan daha şefkatli davranan bir insan görmedim.” sözleriyle anlatır…
Hayatının son yıllarında dünyaya gelen oğlu İbrahim’i, bulunduğu süt annenin evinde sık sık ziyaret eder… Burası, Medine’nin kenar mahallelerindedir ve süt annenin kocası da bir demirci ustasıdır. Evin içi de çoğu kez demirci ocağından gelen dumanla doludur. Her ziyarette İbrahim’i kucağına alır ve uzun uzun koklayarak öper. Bu sırada bütün Arap yarımadasını hakimiyeti altında bulunduran bir devletin de başkanıdır.[1]

[1]Afzalur Rahman,  Siret Ansiklopedisi, II/222 .