De ki: İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kâdirdir.” {Âl-i İmran Sûresi, 3/29}