İçkiden sakınınız. Çünkü o, her kötülüğün anasıdır.

(Nesai, Eşribe, 44)