“Allah Teala, ümmetimin söylemedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri kötülükleri bağışlamıştır” buyurdu.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 181