Hz. Ebu Zerr (ra) anlatıyor: “ (Ashabtan bazıları): “Ey ALLAH’ın Resûlü! Zenginler ücretleriyle gittiler. Onlar da bizim gibi namaz kıldılar, bizim gibi oruç tuttular, mallarının artanından da sadaka verdiler?” dediler. Aleyhisselatu vesselam:
“ALLAH size de tasadduk edeceğiniz şeyler verdi: Her bir tespih sadakadır, her bir tahmid sadakadır, her bir tehlil sadakadır, emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker sadakadır, her birinizin (hanımıyla) cimaı sadakadır!” buyurdu. Derken cemaatten:
“Ey ALLAH’ın Resûlü! Yani birimizin şehvetine mubareşeret etmesine ücret mi var?” diye soranlar oldu. Aleyhisselatu vesselam:
“İhtiyacını haramla görmüş olsaydı bundan ona bir vebal var mıydı, yok muydu ne dersiniz?” diye sual ettiler.
“Evet vardı!” demeleri üzerine:
“ Öyleyse, ihtiyacını helal yolla gördü mü bunda onun için ücret vardır!” buyurdular.”