Âdemoğlunun iki dere dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Âdemoğlunun içini (karnını) topraktan başka bir şey doyuramaz.”

(Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116)