“(Bir gün), ey Allah’ın Resûlü! dedim, iki komşum var, hangisine (öncelikle) hediyede bulunayım?”

“Sana kapı itibarıyla hangisi yakınsa ona!” cevabını verdi.”

[Buhârî, Edeb 32, Şüf’a 3, Hibe 16; Ebû Dâvud, Edeb 132]