“Kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri, yazdıklarını ALLAH’a yükseltirler. ALLAH sahifenin baş ve son kısmını hayırlı bulursa, meleklere şöyle der: ‘Sizi şahid kılıyorum, ben kulumun sahifesinin iki tarafı arasında kalan kısmını mağfiret ettim.’ ”