İkindi namazını kaçıran kimse sanki ehlini de malını da elinden kaçırmış (kaybetmiş) gibidir.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 991