“Üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususî konuşmasınlar, bu öbürünü üzer.”

[Buhârî, İsti’zân 45; Müslim, Selâm 36; Muvatta, Kelam 13; Ebû Dâvud, Edeb 29]