İnsanların en kötüsü şunlara bir yüzle, bunlara da başka bir yüzle davranan ikiyüzlü kimsedir.

Ebu Davud, Edeb:34