İktisat eden, fakir olmaz. Danışan da pişman olmaz.

(Taberani, Mucemul Kebir, 10/108; Acluni, Keşful Hafa, 2/246)