“İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.”

[Tirmizî, İlm 2; İbnu Mâce, Mukaddime 17]